12 – 17. februar 2024

Kursus nr. 7

Standardpris kr. 5.550,-

Kurset er afholdt – et lignende kursus afholdes i marts 2025

 

Trods en stadig uløst konflikt og krig i Ukraine ønsker vi at dykke ned i de mange, fremragende russiske kunstnere inden for bl.a. litteratur, musik, kunst og film, der har beriget vores liv – og stadig gør det. Kunstnere, som måske ligefrem kan hjælpe os med at forstå de store følelser, dilemmaer og paradokser, der præger nutiden som russer og Ruslands forhold til resten af verden.

Vi skal opleve russisk litteratur fra for længe siden og fra nutiden, vi skal nyde musik og høre om russisk kunst.

Vi fordømmer, hvad der sker i Ukraine, men vi vil forsøge at forstå – med det formål at mødes som mennesker.

Mød bl.a. journalist og forfatter Marie Tetzlaff, lektor Torben Heuer, historiker Vibe Termansen, klassisk pianist Maria Bundgaard, litteraturformidler og- anmelder Jacob Hou og eventyrer John Andersen, som har rejst på tværs af Rusland i sporet på Vitus Bering.

MEDVIRKENDE
• Vibe Termansen, Østeuropahistoriker og forfatter
• Maria Doubrovskaia, cand. mag. og rejseleder
• Marie Tetzlaff, journalist og forfatter
• Bodil Riiskjær, underviser i Balkandanse
• Torben Heuer, tidl. lektor på Aarhus Universitet
• Søren Schelling, organist og operaekspert
• Jesper Nyeng, ph.d.-studerende i russisk litteratur
• Henrik Skora, kunstner og kunstformidler
• Xenia Dalgaard, sognepræst ved Sølerød Kirke
• Maria Bundgaard, klassisk pianist
• John Andersen, eventyrer
• Hanne Odgaard, pianist
• Louise Brandstrup, højskolelærer
• Klezmer Duo

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad

Program

MANDAG DEN 12. FEBRUAR

Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.00 Ruslands nationaldigter Aleksandr Sergejevitj Puskin
v/ Torben Heuer

Spørger man en nogenlunde veluddannet russer, hvem der er Ruslands største forfatter, er der en stor chance for, at vedkommende vil sige ’Pusjkin’.
Aleksandr Sergejevitj Pusjkin (1799-1837) er blevet kaldt den russiske nationalskjald og Ruslands svar på Oehlenschläger og HC Andersen. Baggrunden herfor er Pusjkins kolossale spændvidde som forfatter, hans sprogligt virtuose udforskning af forskellige litterære genrer og stilarter og hans betydning i og for det russiske kulturliv, både i samtiden og eftertiden.
Foredraget vil dels behandle Pusjkins tumultariske, alt for korte livsforløb (med bl.a. midlertidig forvisning på grund af tsarkritiske tekster, et stormomsust ægteskab med en koket hofskønhed og digterens død i en duel med en rival), dels hans væsentligste litterære værker, samt hans aftryk på den efterfølgende russiske litteratur.

Kl. 19.30 Russisk rytmisk musik før og nu: lidt jazz- og rockhistorie
v/ Torben Heuer
Ja, der findes noget, der hedder russisk jazz – med en historie, der rækker tilbage til 1920erne. Og ja, der findes også noget, der hedder russisk rock – med rødder i 1960erne / 1970erne.
I sit causeri vil Torben Heuer, der har fulgt en del af begge forløb på nært hold, fortælle om både musikgenrer, musikere og historie, herunder op- og nedgangsperioder for musikernes udfoldelsesmuligheder, i takt med den skiftende samfundsudvikling og kulturpolitik.

TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR

Kl. 10.00 Rusland i går og i dag
v/ Maria Doubrovskaia
Siden den 24. februar 2022 bliver Rusland nævnt i vores nyheder oftere end vi kunne ønske os. Men hvad ved vi egentlig om det, der foregår i Rusland nu? Om hverdagslivet i Rusland anno 2023? Om de almindelige russere, deres liv og deres holdninger? Lad os se nærmere på det.
Jeg har den lille fordel, at jeg kan observere situationen både indefra og på afstand. Jeg kommer selv fra Rusland, har både en del af min familie og mine venner der. Derfor rejser jeg tit og ofte til Rusland og følger situationen i landet nøje, og med dette foredrag kan du blive lidt klogere på situationen.

Kl. 14.00 To store russiske romaner om forbrydelser – og straf
v/ Marie Tetzlaff

I to af Fjodor Dostojevskijs (1821-81) store romaner spiller forbrydelse og straf en stor rolle. Den ene hedder ligefrem »Forbrydelse og straf«. Den anden er »Brødrene Karamazov« som jo blandt meget andet er en krimi og et retssalsdrama.
Marie Tetzlaff fortæller også om andre romaner, hun har oversat og om det at oversætte russiske klassikere.

Kl. 16.30 Mulighed for Balkandanse
v/ Bodil Riiskjær
Mulighed for at danse festlige fællesdanse til herlig Balkanmusik.

Kl. 19.30 Tjajkovskij – komponist i følelsernes vold
v/ Søren Schelling

Den russiske komponist Pjotr Ilitj Tjajkovskij var en mand i sine følelsers vold, og musikken var hans måde at udtrykke sig på. Tjajkovskij er manden bag en lang række berømte og elskede værker – klaverkoncerten, 1812-ouverturen, Svanesøen og operaen Eugen Onegin, for blot at nævne et par stykker – men han er også manden med en langt mere kompliceret personlig historie, der indbefatter et katastrofalt ægteskab, selvmordsforsøg og et liv som homoseksuel i en tid hvor det aldeles uset.

ONSDAG DEN 14. FEBRUAR

Kl. 10.00 Kandinsky – det abstrakte maleris fader
v/ Henrik Skora

Den russisk/tyske maler inspirerede med sine banebrydende, følelsesladede og farverige malerier til en helt ny kunstform: Det abstrakte maleri. Samtidig underviste og skrev han en del og udførte et stort teoretiske arbejde bl.a. ved den tyske mellemkrigsskole Bauhaus.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur
Kl. 14.00 Mulighed for fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 Et land uden hukommelse – russisk erindringslitteratur
v/ Jesper Nyeng
Med et litterært udgangspunkt udforskes Ruslands dramatiske historie fra det 20. århundrede og frem til i dag og hvordan den russiske erindringslitteratur spiller en afgørende rolle i forståelsen af fortiden såvel som aktuelle begivenheder, hvor historien på uhyggelig vis synes at gentage sig selv.
Foredraget vil tage livtag med ældre forfattere som Nadezjda Mandelstam og Aleksandr Solzjenitsyn, som i deres respektive erindringsværker beretter om Stalintidens terror, forfulgte forfattere og de grusomme Gulag-lejre. Mandelstam beskriver den kunstneriske og intellektuelles kamp i Stalins Sovjetunionen, mens Solzjenitsyns vidnesbyrd fra lejrene blev et chok i offentligheden og står som symbolet på et i sidste ende uløseligt problem for sovjetregimet.
Det 20. århundredes erindringslitteratur trækker også tråde til Rusland af i dag, hvor eksilforfattere som Svetlana Aleksijevitj, Sergej Lebedev og Maria Stepanova på forskellig vis viderefører erindringsprojektet og udforsker og udfordrer en despotisk ensretning og tankegang.

Kl. 19.15 Filmaften

TORSDAG DEN 15. FEBRUAR

Kl. 10.00 Marc Chagall, hans kunst og hans liv
v/ Xenia Dalgaard

Xenia Dalgaards foredrag har fokus på Chagalls kunstneriske udtryk, hvor han belyser nogle af livets store spørgsmål; Hvad er meningen med livet? Hvad gør kærlighed ved os?
Chagall ville gennem sin kunst tale for kulturel åbenhed og religiøs sameksistens, og ved hjælp af symboler og farver tolker han livet.
Xenia belyser Chagalls kunstneriske udvikling og form, vigtige steder i hans liv, og undervejs i foredraget kommer hun også ind på de mange religiøse symboler i hans kunst og deres betydning. Gennem sin kunst får vi indblik i Chagalls tro og livsfundament.
Hun fortæller endvidere om hans liv under to verdens krige, under jødeforfølgelser og på flere kontinenter.

Kl. 13.30 Mulighed for SANS (sang med en dans)
v/ Louise Brandstrup
eller
Kl. 13.30 Mulighed for gåtur

Kl. 15.00 I skyggen af Rusland
v/ Vibe Termansen

Da Ruslands præsident Putin den 24. februar 2022 fra sit skrivebord holdt tale til det russiske folk, før han invaderede brodernationen Ukraine, var det ikke kun de gammeldags telefoner ved siden af ham, der var anakronistiske. Det var alt, hvad han sagde, også. Ud af det hele lyste en klippefast overbevisning om, at Rusland er et imperium, der har ret til at forsvare sin såkaldte interessesfære, uanset at den er nøjagtig sammenfaldende med det, ukrainerne kalder deres stat.
I sin nye bog »I skyggen af Rusland« følger Vibe Termansen historien fra Molotov-Ribbentrop-pagten i august 1939 til Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, med udgangspunkt i de, der gang på gang er blevet malet til støv, alene fordi de tilfældigvis bor i imperiernes skygge.

Kl. 19.30 Klassisk klaverkoncert
v/ Maria Bundgaard

En klaverkoncert med værker af bl.a. Sergej Rakhmaninov.

FREDAG DEN 16. FEBRUAR

Kl. 10.00 Vladimir Sorokins »En opritjniks dag«
v/ Torben Heuer
Den russiske forfatter Vladimir Sorokins roman »En opritjniks dag« fra 2007 har forholdsvis hurtigt fået status som en af de store aktuelle samtidsromaner i russisk sammenhæng. Romanen er en dystopi, en skræmmende fremskrivning til året 2027 af tendenser i dagens Rusland, som i disse år bliver stadig tydeligere. Samtidig rækker den i sin tematik og problematik tilbage til den periode i russisk historie, hvor tsar Ivan IV, med tilnavnet den Grusomme, huserede som diktatorisk regent (i midten af 1500-tallet).
I foredraget vil Torben Heuer også kort berøre andre af nutidens væsentlige russiske romaner samt følgende spørgsmål: Hvor omfattende er undertrykkelsen af kritiske (herunder krigskritiske) røster i Putins Rusland? Hvor effektiv er den ensrettede propaganda på de statslige tv-kanaler?

Kl. 13.30 Mulighed for pilates
v/ Louise Brandstrup
Kl. 14.00 Mulighed for fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 På sporet af Vitus Bering
v/ John Andersen

Fra april til medio september 2016 gennemførte John Andersen en motorcykelrejse fra Sct. Petersborg til Stillehavet, hvor målet og opgaven var at beskrive den historiske rejse som Vitus Bering fra Horsens foretog fra 1725 – 1743.
Det var zar Peter den Store som ville have undersøgt om Sibirien var forbundet med Nordamerika, eller om der var et stræde imellem. Samtidig ønskede han at få kortlagt de store ubeboede egne, for dermed at kunne udvide Ruslands territorium. Det var en spændende og i perioder farefuld rejse, som Bering var udsat for.
John Andersen skrev efter hjemkomsten bogen »En Motorcykeltur Gennem Rusland til Stillehavet« om sin rejse med de mange oplevelser fra et enormt land med meget venlige og hjælpsomme mennesker. Men bogen handler også om den store betydning, som Vitus Bering havde på Ruslands historie.

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter festmiddag og musikalsk underholdning ved Klezmer Duo.

LØRDAG DEN 17. FEBRUAR

Kl. 09.00 Morgensamling – herefter afrejse.