18. – 23. marts 2024

Kursus nr. 12

Standardpris kr. 5.050,-

Kurset er afholdt.

 

”Følg trygt dem, der søger sandheden, men husk at flygte fra dem, der har fundet den” – denne tankevækkende opfordring åbner døren til en klassisk højskoleuge med plads til de store spørgsmål. Vi skal vækkes, undres og skubbes lidt til, så vi kan mærke, at vi lever.

En lang række foredragsholdere fører os ind i emner, som nogen tager for givet, og mange stiller spørgsmålstegn ved. Vi skal høre oplæg om tro, om videnskab og om tvivl, og vi skal møde passionerede mennesker, der arbejder med at åbne vores øjne for nye perspektiver på livet i stort og småt.

Kom og lad os forundres sammen – med god tid til refleksion og gode samtaler i ægte højskolestemning.

MEDVIRKENDE
• Josefine Weng – Leder af Frirummet og projektleder i Folkehøjskolernes Forening
• Signe Damkjær – Journalist og tidligere kommunikationskonsulent i Frirummet
• Søren Engelsen, Ph.d. i filosofi, forsker på RUC i eksistens, etik og det gode liv
• Lars Fomsgaard, selvstændig hjerneforsker, hypnotisør, coach og forfatter
• Helle Skårup, tidl. forstander på Løgumkloster refugium
• Johanne Teglgård Olesen, fotograf
• Nina Tofte Hansen, naturformidler
• Mikael Brorson, ph.d. studerende m. speciale i Søren Kierkegaard
• Søren Jensen, musiker
• Maria Bundgaard, pianist
• Odder Voices ved Catharina Bosæus
• Joost og Søren Schelling, harpeist og sanger
• Bodil Chemnitz, højskolelærer

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstandere

Program

MANDAG DEN 18. MARTS

Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.15 Frirummet – den demokratiske samtale i aktion
v/ Josefine Weng og Signe Damkjær


Uenighed er grundvilkår i et demokrati – men uden forståelsen, anerkendelsen og respekten for dem, der mener noget andet, er demokratiet knap så levende. Samtalen er nemlig kun demokratisk, hvis alle stemmer bliver hørt. Sådan er det desværre ikke altid.
I 2016 skabte de frie skoler Frirummet. Dette fælles initiativ opstod, fordi mange – og især mange unge – trak sig fra den offentlige debat. Frirummet har på forskellige måder arbejdet med at inspirere unge og andre til at deltage i de offentlige samtaler og i andre demokratiske initiativer. Frirummet har skabt et nyt og mere demokratisk debatformat: Frirumsdebatten. Frirummet har haft en særlig indsats for børn og unge, og Frirummet er afsender på Folkets Journalistpris, som alle kan nominere kandidater til.
I dette oplæg får du indblik i Frirummets historie og arbejdsområder. Vi skal prøve nogle af de øvelser, Frirummet har udviklet, og vi skal tale om, hvordan det står til med den demokratiske samtale i dag.

Kl. 19.30 Koncert med far og søn
v/ Joost og Søren Schelling


En stemningsfuld aften med solosang og harpe-musik, når sangeren Søren Schelling sammen med sin far, harpenisten Joost Schelling giver koncert. Her vil både være vokalværker med harpeakkompagnement og værker for soloharpe. Der vil også være lejlighed til at opleve den særlige barokharpe, som har hele tre rækker af strenge (i modsætning til den klassiske harpe, der kun har en enkelt række).
Programmet rummer værker af bl.a. John Dowland, Carl Nielsen og Benjamin Britten.

TIRSDAG DEN 19. MARTS

Kl. 10.00 Det fortællende fotografi
v/ Johanne Teglgård Olesen


Fotojournalistikken er en fast del af det daglige nyhedsbillede. De fleste ved, at billedet er det første øjnene falder på, inden man går i gang med at læse. Men hvilken virkning har det egentlig for forståelsen af historien? Og hvordan arbejder fotografer med at gå ud over blot at dokumentere en begivenhed? Hvordan viser man den usynlige sorg – eller den uhåndgribelige tro?
Med udgangspunkt i sit arbejde på Kristeligt Dagblad vil Johanne Teglgård Olsen dykke ned i en verden af lys, skygge, fokus og vinkling i det fortællende fotografi.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur
eller        Pilates v/ Louise Brandstrup

Kl. 15.30 Livet er forunderligt
v/ Helle Skårup


Vi kender alle til at være optaget af alt muligt andet end det nu, der er. Og dermed ikke se de muligheder for liv, der ligger for fødderne af os. Helle Skaarup vil denne eftermiddag give eksempler fra sit eget liv på, hvad der sker, når vi går uopmærksom gennem tilværelsen, men også hvordan hun har mødt og grebet de muligheder, livet har budt på. ’Frygt ikke – tro på det godes kraft’ har været et væsentligt fundament i Helles liv. Formår vi at se det store i det små og lade vores bevidsthed bygge på talemåden ”det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tager det”, så er vi godt på vej ind det forunderlige liv.

Kl. 19.30 Klassisk klaverkoncert
v/ Maria Bundgaard

ONSDAG DEN 20. MARTS

Kl. 10.00 Gud er som en digter! Fortvivlelse og frelse i Kierkegaards verdensteater
v/ Mikael Brorson


Ifølge Søren Kierkegaard er tilværelsen et maskebal. Men hvis vi alle bærer masker, hvem er så jeg – og hvem er du? Er der overhovedet noget inde bag masken? På den måde bliver livet en fortvivlet og orienteringsløs affære. Men heldigvis er Gud en digter – og, vel at mærke, en kærlighedens digter!
Med udgangspunkt i en journaloptegnelse fra 1854 skal vi til forestilling i Kierkegaards verdensteater.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur

Kl. 15.30 Troen, tvivlen og fornuften
v/ Søren Engelsen


Kan vi tænke os til Gud? Måske sågar bevise Guds eksistens, som nogle filosoffer har hævdet? Kan troen bakkes op af fornuften, og er det i det hele taget muligt at skelne skarpt mellem tro og fornuft? Kan verdens lidelse forenes med idéen om en algod og almægtig Gud? Eller må vi tværtimod afvise Guds eksistens – eller måske tage et trosspring, der intet har med fornuft og tænkning at gøre, hvis vi vil fastholde det religiøse i tilværelsen? Hvordan forholder vi os til såkaldte religiøse erfaringer? Og kan vi leve meningsfuldt og moralsk uden at tro på Gud?

Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Søren Jensen

TORSDAG DEN 21. MARTS

Kl. 10.00 Om asatro
v/ Gudrun Gotved

Er ’de der asatroende’ nu ikke bare nogen, der klæder sig ud som vikinger og bruger de nordiske guder som undskyldning for at drikke sig fulde?
NEJ! lyder svaret fra Gudrun Gotved, som forklarer, at de fleste af de asatroende udadtil er ganske almindelige mennesker, hvis spiritualitet er inspireret af den nordiske mytologis kosmologiske verdensbillede.
At være asatroende kræver, at man gør sig tanker, for der er ikke nogen dogmer, man kan følge. Man skaber selv sin tro, og man har lov til at være uenige om både dette og hint.
Dette foredrag er Gudrun Gotveds helt personlige skildring af, hvordan hun ser den nordiske gudeverden. Hun giver et indblik i, hvordan der udføres forskellige ritualer som blót (det kaldes det ritual, hvor guderne hyldes), knæsætning, bryllup og begravelse.
Gudrun vil også komme ind på de kilder, der er overleveret, og som asatroen kan bygges på.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur
eller       SANS v/ Louise Brandstrup

Kl. 15.30 Er der liv i krattet?
v/ Nina Tofte Hansen


Hvad kan vi opleve helt tæt på hvor vi bor når det gælder natur og biodiversitet? Hvad mon der gemmer sig i græsset og buskene lige omkring mit hjem?
Nina er naturformidler og forfatter til bogen »Bynatur«. I dette oplæg fortæller hun om, hvorfor den bynære natur er så vigtig og giver inspiration til, hvordan vi alle kan få flere naturoplevelser ind i hverdagen.

Kl. 19.30 »Altid har jeg længsel« – fortællekoncert
v/ Odder Voices – dirigent Catarina Bosæus
Fortællekoncerter er en koncertform, hvor kormusik og tekst danner én fortælling.
I denne koncert er mennesket drevet af længsel. En sødmefuld og nådesløs kraft, som sender os ud i verden og hjem igen. Den sender os jublende i favnen på hinanden, men også derned, hvor døden kan være en befrielse. Vi længes efter nattens komme eller morgenens frembrud.

FREDAG DEN 22. MARTS

Kl. 09.00 Er du woke?
v/ Bodil Chemnitz


Med dokumentarfilmen ”OK Zoomer – woke på højskole” kigger vi nærmere på wokekulturen i dagens Danmark. Bodil Chemnitz, der underviser på Grundtvigs Højskole i Hillerød, har undersøgt, hvad denne nye wokeisme egentlig går ud på. I foråret 2022 interviewede hun elever og lærere på Grundtvigs Højskole og lavede dokumentaren, der stiller en række spørgsmål om tidens tone, hensyn, humor, identitet etc. Er eleverne woke? Er lærerne? Skal de være det? Og ikke mindst: hvad er det egentlig dette begreb wokeismen?

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur
eller        pilates v/ Louise Brandstrup

Kl. 15.00 Lær at styre dine tanker og følelser
v/ Lars Fomsgaard


Der er ikke ret mange mennesker, der ved, hvordan tanker og følelser opstår, og hvor de opstår i hjernen. Når man ikke ved det, er det ikke så mærkeligt, at tanker og følelser kan være svære at styre.
Ved man derimod, hvordan og hvor de opstår, er de ret lette at styre. Foredraget bygger på over 250 nye forskningsresultater, og bliver formuleret på en måde, så alle uden forudsætninger kan forstå det. Den viden og de teknikker, der bliver redegjort for, kan udføres af alle, har en revolutionerende effekt og kan modvirke stress, angst, depression og andre invaliderende tilstande.

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter festmiddag og musikalsk underholdning ved Butterfly Boys.

LØRDAG DEN 23. MARTS

Kl. 09.00 Morgensamling – herefter afrejse.