Rude Strand Højskoles Venne- og Skolekreds

Rude Strand Højskoles Venne- og Skolekreds er en støtteforening for højskolen, og alle der har lyst til at bakke op om højskolen, kan blive medlem! Foreningen tæller i øjeblikket tæt på 800 medlemmer,

Foreningens formål:
– at indsamle midler til højskolen
– at yde økonomisk støtte til tiltag til glæde for kursister på Rude Strand Højskole
– at sprede kendskabet til højskolen
– at gøre det attraktivt at være frivillig på højskolen

Det er pengene brugt til:
Foreningens tilskud til skolen indgår ikke i højskolens drift, men bruges til forskellige anskaffelser og indkøb, som kommer kursisterne eller de frivillige til gode.

Allerede fem måneder efter stiftelsen af venneforeningen i 2017 kunne den overrække 81.000 kr. til et nyt lydanlæg til skolen. Siden har foreningen indsamlet penge via kontingent og donationer og givet tilskud for yderligere 318.000 kroner. Senest er det blevet til nye gardiner og sengelamper på værelserne, en havkikkert og en ny projektor i foredragssalen. Af andre større ting kan nævnes ompolstring af alle skolens stole, gangbro til stranden, tv til hyggestuen og et nyt musikanlæg.

Understøttelse af det frivillige arbejde på skolen er blandt andet sket ved tilskud til det frivillige havehold med en løvblæser og nye planter.


Pedellerne Michael og Dennis monterer og afprøver her den nye havkikkert, som støtteforeningen har indkøbt. Så nu er der fri udsigt til fyrtårnet på Hjelm.


Lise Lotte og Bent er to af højskolens mange frivillige, som bakkes op af venne- og støttekredsen.

Fra venneforening til venne- og skolekreds
I 2017 blev Rude Strand Højskoles Venneforening stiftet, og i 2019 blev den udvidet til at være venne- og skolekreds for seniorhøjskolen, men formålet er grundlæggende det samme.

Medlemskab:
Et medlemskab er personligt og koster 100 kr. pr. år
For virksomheder og foreninger er prisen 300 kr. pr. år

Til gengæld:
– modtager du aktuelle informationer om, hvad der foregår på skolen.
– kan du på generalforsamlingen påvirke, hvad de indsamlede penge skal bruges til
– inviteres du til et årlige kulturelle arrangementer på skolen

Du kan blive medlem
ved at skrive til højskolen på info@rudestrandhojskole.dk
eller ringe på tlf. 8655 8944

Spørgsmål om venneforeningen:
Til formanden, Hans Mogensen på tlf. 40 52 27 01 eller mail: hans.mogensen@outlook.dk

Støt skolen, når du vælger AURA som el-leverandør
Du kan også støtte venne- og skolekredsens indsats for skolen uden at være medlem, nemlig ved at købe AURA Fælles-El fra elselskabet AURA El-Handel.
Det kan du gøre uanset hvor i landet, du bor.

Læs mere her, hvis du er interesseret i flere oplysninger om denne måde at støtte seniorhøjskolen på.

økonomisk støtte tilskud økonomi seniorhøjskole Rude Strand Højskole venne- og skolekreds

 

 

 


Venlig hilsen fra bestyrelsen:
*  Hans Mogensen, formand
*  Lene Holberg Rasmussen, næstformand
*  Leif Kristensen, kasserer
*  Knud Helkjær, sekretær
*  Helen Schøler
*  Sven Aage Dam
*  Tove Størum, suppleant