20. – 25. november 2023

Kursus nr. 47

Standardpris kr. 5.050,-

Kurset er afholdt – et lignende kursus afholdes i november 2025

Drager man til Færøerne, Island og Grønland møder man ’noget dansk’ overalt. Det vidner om, hvad man kunne kalde et skæbnefællesskab.

Vi vil i denne uge række ud til Nordatlanten, fordi der er nogle værdier, vi kan identificere os med på tværs af grænser og hav.

Temaer vil være de nordatlantiske relationer i fortid, nutid og fremtid, de nordatlantiske områders øgede storpolitiske betydning samt ikke mindst færøsk, islandsk og grønlandsk kunst og kultur.

MEDVIRKENDE
• Kim Lembek, cand.mag., oversætter & foredragsholder
• Uwe Lindholdt, lektor emeritus, biolog & foredragsholder
• Torben Rasmussen, cand.phil. litteraturhistorie, direktør KulturRetur, tidl. direktør Nordens Hus i Reykjavik
• Christian Lagoni, generalsekretær, Foreningen NORDEN Danmark
• Tanja Nielsen, direktør Det grønlandske Hus Aarhus.
• Jógvan Isaksen, forfatter, mag.art. i nordisk litteratur, lektor ved Københavns Universitet.
• Else Ploug Isaksen, billedkunstner, lærer Aarhus Kunstakademi
• Aaja Chemnits, cand.scient.adm, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit.
• Hanne Odgaard, pianist

KURSUSLEDERE
Eva Marie Bach og Aage Augustinus

Program:

MANDAG DEN 20. NOVEMBER

Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.00 Indledende Foredrag

Kl. 19.30 Sangaften med nordatlantisk udblik
v/ Hanne Odgaard og Aage Augustinus

TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER

Kl. 10.00 De islandske sagaer – verdenslitteratur og oversættelse, oprindelse og efterliv
v/ Kim Lembek


De islandske sagaer er blev beskrevet som Nordens eneste samlede, originale bidrag til verdenslitteraturen.
Men hvordan opstod de islandske sagaer? Det har mange gennem tiderne haft en mening om – og også Kim Lembek. Men selv om der ikke kan gives et entydigt svar, finder han det vigtigt at stille spørgsmålet, blandt andet fordi besvarelsen har betydning for, hvordan vi overhovedet opfatter en sagatekst.
Samtidig har sagaerne spillet en enorm rolle i islandsk litteraturhistorie, og de synes stadig, sammen med den øvrige del af den ældre islandske litteratur, at leve et frugtbart efterliv i nyere islandsk litteratur. Kim Lembek afslutter sit foredrag med et par belysende eksempler og giver dermed bolden videre til eftermiddagens foredragsholder Torben Rasmussen.

Kl. 14.00 Mulighed for sang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 Om den moderne islandske litteratur, og lidt om kunst
v/ Torben Rasmussen


Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness gjorde for alvor moderne islandsk litteratur kendt uden for landets grænser, og Hall­dór Laxness modtog i 1955 Nobelprisen i litteratur.
I dag er det blandt andet Einar Már Guðmundsson, Hallgrímur Helgason, Sjón, Jón Kalman Stefánsson, Kristin Marja Baldursdottir og Auður Ava Ólafsdóttir, som fastholder det høje niveau. Sidstnævnte modtog i 2018 Nordisk Råds store litteraturpris, og flere af de øvrige nævnte har fået denne pris eller været indstillet til den.
Gennem oplæsning og fortælling beskriver Torben Rasmussen disse forfattere og deres bøger, og han søger en forklaring på deres internationale gennemslagskraft.
Om der er en forbindelse til sagatraditionen?

Kl. 19.30 Film: »Om mænd og heste« (Island)


En beretning om forholdet mellem islændinge og deres heste – men også fortællingen om islændinge imellem. I den første historie møder vi alfahan Kolbeinn ridende på sin hvide hoppe, som alle i byen misunder ham. Solveig er forelsket i Kolbeinn og inviterer ham til middag. Men ved den romantiske afsked går det galt: Solveigs sorte hingst bryder igennem hegnet og kaster sig straks over den smukke hvide hoppe, alt imens Kolbeinn sidder i sadlen. Hjemturen bliver en ”walk of shame” for Kolbeinn, der med knækket stolthed rider hjem på sin nu befrugtede hoppe. Hoppen må lade livet og mange drabelige optrin sættes i gang, førend hverdagen igen indfinder sig i det lille samfund.

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER

Kl. 10.00 Klimaændringer i Arktis
v/ Uwe Lindholdt


Temperaturstigningerne i Arktis er mere end dobbelt så store som andre steder på kloden. Indlandsis og havis smelter stadig hurtigere, og permafrosten forsvinder. Det medfører havstigninger, ændringer i globale havstrømme, men også at dyre- og plantelivet ændres i Arktis. En række dyr som isbjørn, moskusokser og lemminger bliver stærkt påvirket, men også dyr i havet som sæler, fisk og rejer. Omvendt giver højere temperaturer også bedre muligheder for landbrug i Sydgrønland med grøntsager og fåreavl, og med mindre sne og is skabes der bedre forhold for minedrift. Bliver Nordvestpassagen åben, vil Grønland få en stærk trafik af handelsskibe, som skal serviceres.

Kl. 15.30 Islandsk billedkunst
v/ Else Ploug Isaksen


Den islandske kunsthistorie er kort. Vi præsenteres for kunstnere og deres udtryk tilbage til år 1900, hvor den første kunstudstilling finder sted.
Vi følger udviklingen fra disse pionerers arbejder frem til den helt nutidige vilde og eksperimenterende kunst. Det handler om kunst, men kunsten fortæller også Islands kulturhistorie. I foredraget lægges vægt på, hvordan den særprægede natur påvirker det kunstneriske udtryk.

Kl. 19.30 Bare fordi man er over 100 år betyder det ikke man er gammel
v/ Christian Lagoni


Gennem mere end 100 år har foreningen NORDEN arbejdet både folkeligt og politisk med at knytte de nordiske lande tættere sammen. Generalsekretær Christian Lagoni har siden sin ansættelse i april 2022 arbejdet tæt sammen med sine nordiske kollegaer omkring en styrkelse af det folkelige nordiske samarbejde, mens de forsøger på at styrke det folkelige arbejde i det Nordatlantiske. Hvordan ser fremtiden for det folkelige nordiske samarbejde ud i en tid, hvor foreninger og interesseorganisationer oplever et vigende medlemstal?

TORSDAG DEN 23. NOVEMBER

Kl. 10.00 Færøernes historie i ord og billeder
v/ Aage Augustinus

En fortælling i ord og billeder om Færøerne fra den første bosætning i vikingetiden til i dag.

Kl. 14.00 Mulighed for sang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 Den færøske krimiserie om Hannis Martinsson
v/ Jógvan Isaksen


Jógvan Isaksen har været en meget produktiv fag- og skønlitterær forfatter og er blandt de førende kritikere og forfattere i færøsk sammenhæng. Hans populære færøske krimier med journalisten Hannis Martinsson som detektiv er oversat til flere sprog, foruden dansk også islandsk og tysk. På dansk foreligger tolv titler. I sommeren 2021 blev der på Færøerne optaget en krimiserie baseret på Jógvan Isaksens bøger med titlen »Trom»
Forfatteren fortæller både om sine kriminalromaner og tv-serien.

Kl. 19.30 Litterær Salon
v/ Eva Marie Bach og Aage Augustinus

FREDAG DEN 24. NOVEMBER

Kl. 10.00 Grønlandsk kultur i mødet med Danmark
v/ Tanja Nielsen


Hvorfor er forholdet mellem Grønland og Danmark specielt? Hvorfor er det nogle gange godt og nogle gange svært? Hvilke tendenser er der i øjeblikket?
Vi kigger tilbage for at forstå den røde tråd i forholdet mellem Grønland og Danmark set fra begge sider. Vi får talt om, hvordan vi hver især kan forbedre forholdet.

Kl. 14.00 Grønlands rolle i en global verden
v/ Aaja Chemnits


Hvilke lande viser interesse for Grønland og hvordan? Hvordan skal Grønland handle klogt i fremtiden for at styrke sin position? Det og meget andet vil folketingsmedlem Aaja Chemnitz svare på. Et dialogbaseret oplæg om Grønland og Grønlands rolle i verden.

Kl. 17.30 Et glas hvidvin i dagligstuen
Kl. 18.00 Festaften

LØRDAG DEN 25. NOVEMBER

Kl. 09.00 Kort morgensamling – herefter afrejse