1.–6. juli 2024

Kursus nr. 27

Standardpris kr. 5.800,-

VENTELISTE  (ring venligst 86 55 89 44)

 

Velkommen på sommerhøjskole. Og velkommen til spændende foredrag, højskolesang, kreativt værksted, motion og meget mere.

Vi vil samles om litteratur og fortælling, historisk og andet livsoplysende indhold i Grundtvigs ånd. Herudover skal vi naturligvis nyde samværet med hinanden og skolens skønne omgivelser.

Vi skal også en hel dag til smukke Samsø og på rundtur i de forskelligste landskaber. Fra det flade i syd til det bakkede i nord – og så har vi selvfølgelig vores egen bus proppet med lækkerier fra højskolens gode køkken.

Mød bl.a. forfatter Erik Lindsø, journalist Bjørg Tulinius, præst og høvding Henrik Jensen og vagabondforsker Carla Osborg.

UDFLUGT
Heldagsudflugt til Samsø

MEDVIRKENDE
• Carolyne Kaddu Rasmussen, sygeplejerske, forfatter
• Erik Lindsø, forfatter, tidl. højskoleforstander
• Bjørg Tulinius, exam.art i filosofi, journalist
• Helen Schiøler, højskolelærer
• Henrik Jensen, høvding og frimenighedspræst
• Carla Osborg, fortællerske
• Hanne Odgaard, pianist
• Michelle Elmhøj, sanger
• James Khoanyana, pianist

KURSUSLEDERE
Eva Bach og Aage Augustinus, tidl. højskoleforstandere

Program:

MANDAG DEN 1. JULI

Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.00 Håbets mulighed
v/ Bjørg Tulinius

Det kan virke, som om kriserne står i kø i vores tid: pandemi, klimaudfordringer, økonomisk afmatning og krig trænger sig på, og troen på fremskridtet virker pludselig både banal og illusorisk. Så hvor skal vi søge trøst og opmuntring?
Det har journalist og forfatter Bjørg Tulinius talt med en lang række af verdens førende filosoffer og tænkere om, og i foredraget fortæller hun om deres mange bud på både håb og handling.

Kl. 19.30 På rundtur i Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard og Aage Augustinus

 

TIRSDAG DEN 2. JULI

Kl. 10.00 Som et strejf af en dråbe – Kim Larsens univers – fortælling og fællessang
v/ Erik Lindsø

Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han repræsenteret med otte sange.
Kim Larsen blev således en del af vores folkesjæl, og i foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at den plads indtog han på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Undervejs synges nogle af hans sange – kendte og et par mindre kendte.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur
v/ Ejgil Størum
Kl. 13.30 Mulighed for kreativt værksted
v/ Helen Schiøler

Kl. 15.30 Traditionelle begravelsesskikke i Ghana
v/ Henrik Jensen

Tag med til høvdingebegravelse i ord og billeder. Frimenighedspræst Henrik Jensen, Ågård, har i over 30 år været tæt tilknyttet til en landsby i det sydlige Ghana. Henrik er selv indsat som høvding og en del af ældrerådet i landsbyen Tsito.
Sidst Henrik var i Ghana deltog han som dels høvding og dels som præst ved en stor høvdingebegravelse. Foredraget tager os med ind bag kulisserne til en 3 dages begravelse – noget af det, som vi sjældent får indblik i.
Undervejs i foredraget vil vi synge fra Højskolesangbogen, da Henrik også er habil pianist.

Kl.19.30 Dokumentarfilm »Farvel uden tak«
v/ Eva Bach

Vi har alle brug for at blive set. Anerkendelse og bekræftelse, fra familie, venner, men især måske fra en arbejdsplads og kolleger giver os identitet og får os til at mærke, at vi betyder noget.
I filmen tager instruktøren Carina Randløv publikum og sin modvillige far med på en rejse mod og ind i arbejdslivets ophør. Med særligt fokus på ham og andre, der ikke fik en ordentlig afsked med arbejdslivet, inviterer filmen os ind i et stiliseret univers, hvor den nye hverdag som pensionist sættes på pause, og refleksionerne får frit løb.

 

ONSDAG DEN 3. JULI

Kl. 10.00 Kunsten at skrive på virkeligheden – et foredrag om Tage Skou-Hansen
v/ Aage Augustinus

”Der må ske noget i livet, før der kan ske noget i kunsten”. I forfatteren Tage Skou-Hansens (1925 – 2015) eget liv skete der i de sidste besættelsesår noget, der på afgørende vis satte sig dybe spor i hans omfattende forfatterskab. Det tydeliggøres, hvor afhængige vi er af dem, der gennem levet liv og egne erfaringer i deres kunst udtrykker førstehåndskendskab til værdierne. Med i bagagen er også tanker om eksistens og etik fra bl.a. Martin A. Hansen og K.E.Løgstrup.
I sine 7 romaner om Holger Mikkelsen tager Tage Skou-Hansen livtag med sin egen historie og den store samtidshistorie.

Kl. 13.30 Mulighed for kreativt værksted
v/ Helen Schiøler


Kl. 14.00 Fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 15.30 På landevejen med Carla
v/ Carla Osborg

Søren Kirkegård sagde: ”Mød mennesket, der hvor mennesket er”. Det gjorde Carla Osborg. Ugen efter Hjallerup marked den 31. maj 1990 sluttede hun sig til gruppen af landevejsriddere i Sindal. Carla var afsted i ni måneder for at studere vagabonder på nærmeste hold…

Kl. 19.30 Den poetiske klovn – Om Benny Andersen og de stille glæder
v/ Aage Augustinus
Benny Andersen var uden tvivl den mest folkekære af de danske digtere. Han var en slags moderne Ingemann, der skrev sig lige ind i folks hjerter. Hvad er det, der får os til at føle os i godt selskab med ham? Hvad er det, Benny Andersen formidler, når vi forbinder ham med én, der vækker glæde og giver os smil på læben? Vi skal stifte bekendtskab med hans livssyn, lytte til hans digte og selvfølgelig synge hans sange.

 

TORSDAG DEN 4.JULI

Kl. 09.00 Heldagstur til Samsø
Turledere Eva Bach og Aage Augustinus

På underfundig vis balancerer Samsø mellem at være en del af Danmark og så at være helt sin egen. Vi skal på rundtur på den dejlige ø med de forskelligste landskaber, det flade i syd og det bakkede i nord. Vi skal bl.a. besøge Samsø smukkest beliggende landsby, Langør, der ligger i den imponerende Stauns Fjord. Vi vil gøre ophold i Nordby, der helt er præget af stråtækte bindingsværkhuse og stokroser i de små, kringlede gyder med navne som Svedskegyden, Præstegyden og Hæderlighedsgyden. Hele landsbyen er koncentreret omkring gadekæret, hvor ænderne bygger rede i et lille, flydende bindingsværkshus. Vi vil gøre ophold ved den smukke og velbevarede gamle præstegård i Besser, inden turen går til Ballen, hvor der bl.a. er mulighed for at besøge den gamle købmandsgård.

Aftenen er fri

 

FREDAG DEN 5.JULI

Kl. 10.00 Et jævnt og muntert virksomt liv – Grundtvig og livsglæden
v/ Aage Augustinus
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Alligevel må vi se at komme til rette med det, så det bliver til glæde for én selv og andre. At livet skal være til glæde står for Grundtvig fast.
Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bliver glæden – glæden ved at være til. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til at leve og glæden ved livet og tilsvarende bekæmpe dét, der til alle tider vil true med at kvæle denne lyst.

Kl. 13.30 Mulighed for kreativt værksted
v/ Helen Schiøler
Kl. 14.00 Fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Hanne Odgaard

Kl. 16.00 Kontraster i Livet – min Rejse fra Uganda til Danmark
v/ Carolyne Kaddu Rasmussen

Carolyne Kaddu Rasmussen, kendt som Melvin Kakooozas mor, deler sin bemærkelsesværdige livshistorie, præget af kontraster. Fra opvækst i Uganda og Kenya til kærlighed, politisk asyl i Danmark og et liv som komikerens mor.
Hendes bogs titel, »Hovedet i himlen og fødderne på jorden«, reflekterer hendes livsmotto om stolthed, ydmyghed og evnen til at bevare livsglæden. Humor har været hendes medicin, og Carolyne deler, hvordan latter har hjulpet hende gennem livets dramatiske oplevelser og tab.

Hendes historie symboliseres som et baobabtræ – robust og i stand til at blomstre igen, uanset storme. Carolyne har formået at være grounded, bevare sin tro på Gud og ikke være bange for at hoppe ud i det ukendte. En inspirerende rejse fra flygtning til sygeplejerske med styrke og livsglæde.

Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen
Herefter festmiddag

Kl. 20.00 Festaften med koncert
v/ Michelle Elmhøj & James Khoanyana.

 

LØRDAG DEN 6.JULI

Kl. 09.00 Kort morgensamling
Herefter afrejse.