25. – 30. september 2023

Kursus nr. 39

Standardpris kr. 5.050,-

Kurset er afholdt – et lignende kursus afholdes i september 2024

Velkommen til tour de højskolesang, hvor vi skal ud i alle hjørner af vores kære blå sangbog.

På denne rejse møder vi en perlerække af behjertede, kloge og vidende højskole- og musikmennesker, som har hver deres helt egne udlægninger af fællessangen.

Og så skal vi besøge Efterskolen for Scenekunst i Malling for at høre om deres vej ind i sangene.

I løbet af ugen bliver der god plads til dine helt egne favoritter. Kort og godt: Vi synger hver med sit næb, af fuld hals og i vilden sky!

På ugens udflugt skal vi også til Moesgaard Museum – et besøg med et musikalsk twist.

UDFLUGT
Moesgaard Museum og Efterskolen for Scenekunst

MEDVIRKENDE
• Jens Sejer Andersen, formand for Play the Game, forfatter
• Rude Strand Sangkor
• Lisbeth Trinskjær, formand for FFD, Højskolernes Forening
• Søren Launbjerg, medlem af sangbogsudvalget, forstander på Den Internationale Højskole i Helsingør
• Ingeborg Svennevig, forstander Odder Højskole
• Povl Christian Balslev, komponist og forfatter, organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg
• Benedikte Steen Andersen, forstander Vestjyllands Højskole
• Anne Marie Meiniche og Niels Nørager, pianister
• Heine Boe, forstander Efterskolen for Scenekunst, Malling
• Søren Jensen, musiker og historiker
• Mette Kathrine Jensen Stærk, rigsspillemand, harmonikaspiller, komponist og forfatter
• Jesper Daus, sanger og pianist

KURSUSLEDERE
Helge Teglgård og Louise Brandstrup

Program:

MANDAG DEN 25. SEPTEMBER

Kl. 13–14 Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til ugen

Kl. 16.15 Koncert og fællessang med Rude Strand sangkor
v/ Helge Teglgård

Kl. 19.30 Hvor du sætter din fod
v/ Jens Sejer Andersen


Hvad har Højskolesangbogen med kampen mod korruption og doping i verdensidrætten at gøre? En hel del, hvis du spørger Jens Sejer Andersen, som i snart 25 år har stået i spidsen for Play the Game – et dansk initiativ der fremmer ytringsfrihed og demokrati i idrætten og en tradition for at koble kropskultur og folkeoplysning. Med ujævne mellemrum har Jens holdt pause fra den idrætspolitiske slagmark og skrevet sange til høj- og efterskoler, og dem skal vi have prøver på.

TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER

Kl. 10.00 Fællessangen som spejl på det liv, vi lever
v/ Lisbeth Trinskjær


Fællessangen er en af de fineste folkekulturskatte vi har. Her kan vi finde ord, vi endnu ikke selv har formuleret, når livet er bedst eller sværest. Her finder vi en dybere forståelse af os selv, af vores rødder, vores kultur, af det alment menneskelige og af hinanden.

Kl. 13.30 Tilbud om fysisk aktivitet

Kl. 15.30 What a wonderful 19. udgave!
v/ Søren Launbjerg


Som medlem af sangbogsudvalget fulgte Søren arbejdet med den 19. udgave af Højskolesangbogen på nærmeste hold. Hvordan var processen – og hvordan gik det så med den endelige udgave? Med udsigt fra Den internationale Højskole får vi især bud på de udenlandske sange – plus en håndfuld Halfdan-digte med både nye og gamle melodier.

Kl. 19.30 Hit med højskolen
v/ Ingeborg Svennevig


Hvad blev de største træffere på den almene højskole? I selskab med en flok elever fra det aktuelle hold på Odder Højskole fortæller Ingeborg, hvad der rører sig – og hvad der rører eleverne i vores sangbog.

ONSDAG DEN 27. SEPTEMBER

Kl. 10.00 Fællessangens Fire Store
v/ Povl Christian Balslev


Fællessangen i starten af 1900-talllet oplevede en klar opblomstringstid. I høj grad på grund af det stærke firkløver: Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. På hver deres måde bidrog de til at skabe gode og sangbare melodier – melodier, der holder den dag i dag. Kom indenfor til fortællingen om deres særpræg, deres fælles mission og forhold til hinanden – og selvfølgelig til masser klassisk højskolesang!

Kl. 13.30 Mulighed for aktivitet

Kl. 15.30 Sange om hjemstavn
v/ Benedikte Steen Andersen


At komme hjem – at være hjemme – at komme hjem til sig selv. Det er et eviggyldigt tema, både geografisk og menneskeligt, der er beskrevet i masser af de klassiske højskolesange, og nu også i en række af de helt nye sange. Og lige aktuelt er det, hvad enten man stammer fra Mors eller Thy, fra Vordingborg eller Varde, fra Kibæk eller København.

Kl. 19.30 Klaverkoncert
v/ Anne Marie Meiniche og Niels Nørager


En skøn firehændig koncert med indlagte fællessange. Duoen leverer et festligt og afvekslende program med nogle af den 4-hændige klaverlitteraturs mest elskede værker. Undervejs fortæller duoen levende om musikken og dens komponister og måske også lidt om de udfordringer, der kan dukke op, når to solomusikere skal deles om et sæt tangenter!

TORSDAG DEN 28. SEPTEMBER

Kl. 09.00 Heldagstur til Moesgaard Museum og Efterskolen for Scenekunst


Vi kører til Moesgaard Museum, hvor vi får en rundvisning i den aktuelle udstilling. Bagefter får vi god tid til at besøge de faste udstillinger. Vi spiser frokost i madpakkerummet, og derefter synger vi en ordentlig håndfuld af vores store historiske sange.

Kl. 13.00 kører vi videre til Efterskolen for Scenekunst i Malling. Her møder vi skolens elever samt forstander Heine Boe, som sammen vil tage os med til en ungdommelig omgang fællessang. Efter sangen får vi en rundvisning på skolen af eleverne, så der bliver også tid til en snak om efterskolelivet.

Kl. 15.45 Lejlighedssange…
v/ Louise Brandstrup og Søren Jensen
Selv om fest i hestesko og hjemmegjorte vers til kalvestegen måske er på vej i glemmebogen, så vil vi rette opmærksomheden mod en genre, som er lige så dansk som rødgrød med fløde.

Kl. 19.30 Vilden sky!
v/ Søren Jensen


Ønskekoncerten: Hér er der plads til dine egne ønsker fra højskolesangbogen, lige fra de gode gamle travere til de nyeste og mest moderne skud på stammen.

FREDAG DEN 29. SEPTEMBER

Kl. 10.00 Sangen har Kvinder
v/ Mette Kathrine Jensen Stærk


”Kvinderne synger – mænd fortæller” – sagde folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Måske derfor har vi først nu flere kvindelige forfattere i højskolesangbogen, dem tager vi her under kærlig behandling. Men vi holder også af mænd! Og Mette Kathrine vil med pluk fra sin nye interviewbog tegne billedet af en generation af markante musikere fra folkemusikken.

Kl. 15.30 Opsamling
v/ Helge Teglgård
Blev vi klogere på sangen – eller bare gladere? Vi runder ugen af og synger alt det, som vi synes, der mangler for at gøre billedet af vores sangskat komplet.

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag.

Kl. 20.00 Fællessang med risiko for dans
v/ Jesper Daus

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER

Kl. 09.00 Morgensamling – herefter afrejse.