15. – 20. januar 2024

Kursus nr. 3

Standardpris kr. 5.050,-

Kurset er afholdt – et lignende kursus afholdes i januar 2025

 

På dette kursus lader vi os rive med af fortællinger om fortid og nutid.

Vi vil forsøge at få større forståelse for – og indsigt i de mange dilemmaer og udfordringer, der også er en del af dette komplekse samfund, hvor fortid og nutid støder sammen på godt og ondt.

Den røde tråd på kurset i år er Grønland set med grønlandske briller, og vi vil forsøge at tage udgangspunkt i grønlændernes egne historier og syn på fortid og nutid og de udfordringer, det har givet og stadig giver, når vi glemmer at have øje for, hvem der fortæller historien.

Kom på højskole og mød ligesindede med varme og kærlighed til Grønland og det grønlandske folk. Mød bl.a. naturfotograf Bo Normander, eventyrer John Andersen, musiker Christian Søgaard, historiker Kirsten Thisted og filmskaberne Vivi Vold og Inuk Jørgensen.

Kurset arrangerer vi i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aarhus, som vi også skal besøge i løbet af kurset.

MEDVIRKENDE
• Charlotte Brandstrup Ottendahl, akademisk medarbejder ved SDU, folkesundhed
• Vivi Vold, master af Arts og filmskaber
• Inuk Jørgensen, højskolelærer og filmskaber
• Lisbeth Valgreen, cand. mag i grønlandske og arktiske studier, forfatter og konsulent
• Claus Andreasen, arkæolog
• John Andersen, arkitekt og eventyrer
• Jesper Kjeldsen, bestyrelsesformand i Det Grønlandske Hus i Aarhus, medlem af Aarhus byråd
• Kirsten Thisted, historiker
• Bo Nomander, biolog og naturfotograf
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer
• Christian Søgård, musiker, komponist og folkemusikindsamler
• Louise Brandstrup, højskolelærer

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad, forstander
Tanja Nielsen, direktør for Det Grønlandske Hus i Aarhus

Program:

MANDAG DEN 15. JANUAR

Kl. 13-14 Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til kurset

Kl. 16.15 Udfordringen Danmark-Grønland
v/ Tanja Nielsen
Tanja Nielsen giver, bl.a. med baggrund i sit arbejde som direktør i Det Grønlandske Hus i Aarhus, sit perspektiv på aktuelle temaer og udfordringer i samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Flere af temaerne bliver i løbet af kurset yderligere nuanceret, og der bliver rig mulighed for debat og samtale undervejs.

Kl. 19.30 Fællessang fra Højskolesangbogen
v/ Helge Teglgård

 

TIRSDAG DEN 16. JANUAR

Kl. 10.00 Relationen Grønland-Danmark
v/ Lisbeth Valgreen

I de seneste år har der været et øget fokus på rigsfællesskabet og relationen Grønland-Danmark. Særligt de aktuelle sager som spiralskandalen, den historiske udredning om de 22 eksperimentbørn, grønlandske adotivbørn, de juridiske faderløse, fødestedskriteriet m.m. Dette har foranlediget, at Naalakkersuisut og den danske regering i 2022 blev enige om at sætte gang i en udredning af forholdet mellem de to lande fra 1945 og frem. I juni 2023 blev kommissoriet for arbejdet godkendt af begge lande.
I dette oplæg giver Lisbeth Valgreen et indblik i relationen mellem Grønland og Danmark med fokus på nogle af de aktuelle sager, og hvilke konsekvenser nogle af de politiske beslutninger har haft for forholdet de to lande imellem og for Grønland i særdeleshed.

Kl. 14.00 Mulighed for SANS (dans med en sang)
v/ Louise Brandstrup


Kl. 15.30 Stemmer fra Grønland
v/ Kirsten Thisted

Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog »Stemmer fra Grønland, den danske koloni i 1920’erne« spoler Kirsten Thisted tiden 100 år tilbage. Hvordan så relationen mellem Danmark og Grønland ud, når man dykker ned i den tids danske og grønlandske kilder? Var Grønland en koloni? Og i givet fald hvilken slags koloni? Havde grønlænderne nogen magt over deres egen fremtid, eller var de totalt underlagt et fremmed styre? Og hvilke sammenhænge tegner der sig mellem de(n) historie(r) vi vælger at fortælle om de fortidige relationer og vores visioner for fremtiden?

Kl. 19.30 Grønland i forhistorisk tid
v/ Claus Andreasen

Claus Andreasen vil fortælle om sit mangeårige virke i Grønland. Han kom til Grønland i 1976 og 1977 på arkæologisk arbejde. I 1978 bosatte han sig med sin familie i Nuuk og arbejdede i 32 år på Grønlands Nationalmuseum og på Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet.

Som noget helt særligt har han gennemført arkæologiske feltarbejder i Nordøst-, Nord- og Nordvestgrønland for at kortlægge bosætningen i forhistorisk tid. Han har rejst i mange vanskeligt tilgængelige områder i det kæmpestore land og været med til bl.a. at sikre de kendte knap 600 år gamle grønlandske mumificerede personer fra Qilakitsoq. Med udvalgte eksempler fortæller Claus Andreasen om Grønlands historie, forskellige landskaber og livet i Nuuk.

 

ONSDAG DEN 17. JANUAR

Kl. 10.00 Film: »From where we view the World«
v/ Vivi Vold

Vivi Vold præsenterer sin film, og efterfølgende deltager hun i dialog omkring filmens temaer.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur

Kl. 15.30 Mental sundhed blandt unge i Grønland
v/ Charlotte Brandstrup Ottendahl

Foredraget vil præsentere resultaterne af rapporten: ”Mental sundhed og helbred blandt 15-34-årige i Grønland”.

Rapporten viser, at størstedelen af grønlandske unge trives og har gode liv, men at der samtidig findes en gruppe unge, der har det svært i livet. I oplægget dykker Charlotte ned i de mange nuancer, der findes, når man taler om mental sundhed blandt unge. Samtidig kommer hun med eksempler på, hvordan rapporten blev modtaget i Grønland og hvilke initiativer, der er kommet i dens kølvand.

Kl. 19.30 Dans for seniorer
v/ Helle Bak Holvad
Herefter hyggeaften med mulighed for at dele anekdoter fra Grønland.

 

TORSDAG DEN 18. JANUAR

Kl. 09.00 Afgang til Det Grønlandske Hus i Aarhus
Kl. 09.45 Om Det Grønlandske Hus

Husets direktør Tanja Nielsen fortæller om Det Grønlandske Hus. Herefter giver Jesper Kjeldsen et indblik i bestyrelsesarbejdet i huset og fortæller om, hvordan vi som danskere kan understøtte udviklingen i Grønland. Efter besøget vender vi tilbage til frokost på højskolen.

Kl. 14.15 Mulighed for SANS eller gåtur

Kl. 15.15 Grønlands storslåede natur
v/ Bo Normander

Grønlands natur er storslået og barsk. Der findes næppe noget sted på jorden, hvor naturen fremstår mere kontrastfuldt og utæmmet end i Grønland. Fra de kantede fjelde, fossende elve og blomstrende heder til de imponerende gletsjere, der i en evig strøm sender gigantiske stykker is ud i havet. Netop det handler foredraget om.

Bo Normander fortæller om Grønlands arktiske natur og det unikke dyre- og planteliv. Hvad er de smukkeste naturoplevelser? Hvad betyder klimaforandringerne, når isen smelter? Hvordan rejser man rundt i Grønland? Hvordan undgår man isbjørne og mos­kusokser?

Bo har gennemrejst Grønland på kryds og tværs på land og til vands, og han fortæller bl.a. om sine oplevelser i den øde vildmark. Alt sammen illustreret med fantastiske fotos og hans mest heldige/uheldige anekdoter.

Kl. 19.30 Vidunderlige Vestgrønland
v/ John Andersen

En kajakrejse langs Grønlands vestkyst med besøg i de små bygdesamfund.
John Andersen fortæller om den smukke, fascinerende natur og om, hvordan man i dag bor i de trængte små samfund, men hvor gæstfriheden til gengæld er stor.

 

FREDAG DEN 19. JANUAR

Kl. 10.00 Grønland og Danmark set gennem linsen
v/ Inuk Jørgensen

Set i en historisk, grønlandsk optik vil den grønlandske filmskaber, Inuk Jørgensen, gennem egne film og billeder give sit bud på forholdet mellem Kalaallit Nunaat og Danmark. Samtidig åbner han for en samtale om, hvordan den nærmeste fremtid vil se ud, når Grønland på ny skal finde sig selv og sin egen identitet i en foranderlig verden.

Kl. 13.30 Mulighed for gåtur

Kl. 15.00 Grønlands musikhistorie – et musikalsk foredrag
v/ Christian Søgaard

Som ung student købte Christian Søgaard en harmonika og rejste til Grønland for at arbejde som ung pige i huset hos en dansk grønlandsk familie.

På nærmeste hold oplevede Christian et Grønland i opbrud væk fra 250 års dansk kolonistyre. Mange unge Grønlændere stoppede i disse år deres uddannelser i Danmark for at tage tilbage til Grønland og her være med til at vende udviklingen i landet, inden det var for sent.

Det danske styre havde længe sat grønlandsk kultur og identitet i skammekrogen, men nu kom reaktionen. Der blev igen skrevet sange på grønlandsk, afholdt politiske kulturelle sommerstævner, genoptaget samarbejde med Inuit fra Canada, Alaska og Sibirien, og der blev grundlagt pladeselskaber og teatre. Alt sammen kulturpolitiske initiativer, der var med til at gøre det muligt for grønlænderne at genfinde deres kulturelle og historiske udgangspunkt.

Christian Søgaard har fra sit samarbejde med grønlandske musikere, en personlig og selvoplevet indgangsvinkel til grønlands musikhistorie.

I foredraget fortæller, danser, synger og spiller Christian om denne historie.

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og musikalsk underholdning og fællessang ved Christian Søgård

 

LØRDAG DEN 20. JANUAR

Kl. 09.00 Morgensamling herefter afrejse